Unha comparación detallada entre o enxeñeiro de software e o desarrollador de software

Os desenvolvedores de back-end e os enxe±eiros de back-end levan moitas das mesmas responsabilidades. A sºa caracter­stica unificadora un conxunto de habilidades relacionado coas partes do desenvolvemento que se producen no servidor. A­nda as­, importante ser consciente das diferenzas entre un enxe±eiro de back-end vs. Un desarrollador de back-end.

Agora que as preocupaci³ns tecnol³xicas da informaci³n (TI) poden ser abordadas en gran medida por software sen c³digo e infraestrutura en nube, f¡cil de significar as partes tcnicas-adxacentes que s³ te±en unha vaga comprensi³n de que o desenvolvemento implica realmente.

equipo.

Dese±adores web, desenvolvedores web e enxe±eiros web: mentres todos poden parecer roles similares, son moi diferentes. Dependendo da propensi³n dun individuo cara ao dese±o, a programaci³n ou a arquitectura, un papel diferente pode ser m¡is aplicable a eles. Comprender a diferenza entre estes campos necesaria, xa que os movementos laterais entre eles son raros.

Que un dese±ador web?

Un dese±ador web un individuo que se centra na aparencia e usabilidade dunha aplicaci³n web. Est¡n destinados a formatar o atractivo visual do sitio web e dese±ar un sitio web que estea limpo e intuitivo de usar. Os dese±adores web xeralmente te±en fondos art­sticos ou creativos e traballan con frecuencia en Ilustraci³n ou Suites de dese±o. Poden ter pouco que ningºn co±ecemento da funcionalidade real do sitio web; Pola contra, poden proporcionar ficheiros de modelo aos desenvolvedores e aos enxe±eiros. Os dese±adores web poden traballar en HTML, HTML5, CSS ou incluso JavaScript, pero xeralmente non saben unha gran programaci³n.

Que un enxe±eiro web?

Un enxe±eiro web un individuo que se centra na funcionalidade do sitio. Levan o modelo do dise±ador web e fan que funcionen; Onde un dese±ador web far¡ que un usuario poida po±er a sºa informaci³n, o enxe±eiro web asegurarase de que os datos do formulario sexan de forma adecuada e que estea debidamente colocada na base de datos. Os enxe±eiros web traballan para constru­r aplicaci³ns desde o principio e vincularlas aos medios que proporcionan o dise±ador web. Os enxe±eiros web xeralmente te±en unha ampla experiencia dentro da sºa industria. Moitos deles son capaces de dese±ar sitios web, pero xeralmente optan por non.

Que un desenvolvedor web?

Moitas persoas usan "Web Engineer" e 'Web Developer' indistintamente, pero os termos te±en connotaci³ns moi diferentes. Os enxe±eiros web son todos os desenvolvedores web, pero non todos os desenvolvedores web son enxe±eiros web. Un enxe±eiro web un desenvolvedor web que ten m¡is experiencia no campo. Xeralmente te±en un t­tulo e varias certificaci³ns, e adoitan ter m¡is de cinco anos de experiencia. Calquera que poida programar unha aplicaci³n web pode chamar a un desarrollador web, pero un enxe±eiro web unha persoa de educaci³n e experiencia. Comprensiblemente, isto pode aparecer como unha ¡rea gris a algºns. Esprase que os enxe±eiros web poidan dese±ar e programar aplicaci³ns web extremadamente complexas.

N³tese que co aumento do desenvolvemento completo de pila, moitos dese±adores web tamn son desenvolvedores web ou enxe±eiros web. De feito, moitas empresas est¡n a buscar individuos con talento que poden levar un dese±o e traballar baixo o cap³. Isto ocorreu como o dese±o converteuse en inextricablemente ligado ¡ programaci³n e ¡ experiencia de usuario dunha aplicaci³n web. Pero a­nda hai persoas que son buscados polos seus papeis espec­ficos. Se est¡ a buscar unha posici³n como dese±ador web, un desenvolvedor web ou nalgºn lugar entre os dous, pode consultar as ºltimas listas de emprego cutado nos especialistas en software.

A World Wide Web converteuse nunha importante plataforma de entrega para unha variedade de aplicaci³ns empresariais complexas e sofisticadas en varios dominios. Ademais da sºa funcionalidade multifactica inherente, estas aplicaci³ns web exhiben un comportamento complexo e colocan algunhas demandas ºnicas sobre a sºa usabilidade, rendemento, seguridade e capacidade de crecer e evolucionar. Non obstante, unha gran maior­a destas aplicaci³ns seguen a desenvolverse dun xeito ad hoc, contribu­ndo a problemas de usabilidade, mantemento, calidade e fiabilidade. [2] Mentres o desenvolvemento web pode beneficiarse das pr¡cticas establecidas doutras disciplinas relacionadas, ten certas caracter­sticas distintivas que demandan consideraci³ns especiais. Nos ºltimos anos, houbo desenvolvementos para abordar estas consideraci³ns.

Engineering web cntrase nas metodolox­as, tcnicas e ferramentas que son a base do desenvolvemento da aplicaci³n web e que apoian o seu dese±o, desenvolvemento, evoluci³n e avaliaci³n. O desenvolvemento de aplicaci³ns web ten certas caracter­sticas que o fan diferente do software tradicional, o sistema de informaci³n ou o desenvolvemento da aplicaci³n inform¡tica.

A enxe±ar­a web multidisciplinar e engloba as contribuci³ns de diversas ¡reas: an¡lise e dese±o de sistemas, enxe±ar­a de software, hipermedia / enxe±ar­a de hipertexto, enxe±er­a de requisitos, interacci³n inform¡tica humana, interface de usuario, enxe±ar­a de informaci³n, indexaci³n de informaci³n e recuperaci³n, Probas, modelos e simulaci³n, xesti³n de proxectos e dese±o e presentaci³n gr¡fica. Web Engineering non nin un clon nin un subconxunto de enxe±ar­a de software, a­nda que ambos implican programaci³n e desenvolvemento de software. Mentres que a enxe±ar­a web usa principios de enxe±ar­a de software, engloba novos enfoques, metodolox­as, ferramentas, tcnicas e directrices para cumprir os requisitos exclusivos das aplicaci³ns baseadas na web.

Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies