Requisitos de ordenador de deseño gráfico

O Departamento de Dese±o Gr¡fico e Dese±o Industrial en NC State foi o primeiro programa na Universidade de North Carolina do sistema para esixir que os alumnos te±en un ordenador para os seus estudos. Este requisito permitiu aos nosos alumnos ga±ar un nivel de competencia inform¡tica e confianza que sexa esencial na pr¡ctica. O dese±o gr¡fico integra ordenadores en practicamente cada paso do proceso de dese±o desde a concepci³n ata a produci³n e nunha variedade de medios que inclºen impresi³n, v­deo e web. Apple Macintosh a plataforma preferida do campo de dese±o gr¡fico e necesario para os nosos alumnos de dese±o gr¡fico.

Cada departamento da facultade de dese±o ten diferentes requisitos inform¡ticos. Por favor, lea a p¡xina de Informaci³n da Informaci³n da Computaci³n da Facultade para obter informaci³n xeral antes de gastar di±eiro en hardware ou software.

Recomendamos que a tºa computadora cumpra ou supere as especificaci³ns a continuaci³n. Un ordenador con maior capacidade (velocidade do procesador, memoria RAM, capacidade do disco) e capacidade de expansi³n ser¡ m¡is probable para continuar a executar o software necesario en anos posteriores de facultade.

Este gr¡fico ofrece recomendaci³ns m­nimas para os alumnos que compras novas computadoras. Os requisitos de software est¡n listados na parte inferior do gr¡fico. P³dese esixir un software especializado adicional noutros cursos, segundo o determinado polo instrutor. Os alumnos poden considerar a compra doutro software para apoiar os seus obxectivos particulares e estilos de aprendizaxe.

Macintosh Computers

Unha acci³n que acaba de realizar desencadeou unha alerta de seguridade e bloqueou o acceso a esta p¡xina. Isto poder­a ser porque enviou un comando SQL, unha certa palabra ou frase ou datos non v¡lidos. Se isto segue a suceder, cree un ficheiro de arquivo HTTP (siga este tutorial) co problema reproducido e env­enos o ficheiro. Rayid: 662140Ac8A3C5FE3 IP: 14.240.119.124

Acesso Negado   P¡gina

Uma A§£o Realizada por Vocª Disparou Um Alerta de Seguran§a e Bloqueou Seu Acesso   P¡gina. ISSO PODE ACONDECER Porque VOCP ENVIOU UM COMANDO SQL, UMA PALAVRA OU FRASE ESPEARFICA OU DADOS INVLIDOS. Se Isso continuar Acontecendo, Crie Um Arquivo de Arquivo Morto HTTP (Siga Esse Tutorial) Com Uma Reprodu§£o do Problema e Envie o Arquivo para unha xente.

El Acceso a esta p¡xina Ha Sido Denegado

Una Acci³n Que Acaba de Realizar Activ³ unha Alerta de Seguridade e Bloque³ Su Acceso a Esta p¡xina. Podr­a Ser Debido a que envi³ un comando SQL, Una Certa Palabra O Frase, O DATOS NO VLIDOS. SI SIGUE OCURIGINGO, CREE UN ARQUIVO DE ALMACENAMIENTO HTTP (SIGA ESTE TUTORIAL) CON O PROBATUS REPRODUPIDO Y ENVENOS O ARQUIVO.

zugriff auf diese Seite verweigert

Eine Aktion, Die Sie Soeben Ausgefhrt Haben, Hat eine Sichherheitswarnung Ausgelst. Ihr Zugriff Auf Diese Seite Wurde Blockiert. Mglicherweise Haben Sie Einen SQL-BEFEHL, EIN BESTIMMTES WORT, EINEN BESTIMMTEN AUSDRUCK ODER UNGTIGE DATEN EINGEREICHT. Wenn morre Andauert, Estellen Sie eine http-archivdatei (anweisungen hier), en der das produkt reproziert wird, und senden sie sie dann a un.

Acc¨s   cette p¡xina refus

Vous avez peut-ªtre envoy une commandes sql, unha expresi³n une ou un motn, ou des donnes non valides. SI Le probl¨me Perspecte, Crez Un fichier d'Archive HTTP (Suivez CE Didacticiel) AVEC LE probl¨me Reproduto, ET ENVOYEZ-NOS CE Fichier.

TOEGANG TOT DEZE PAGINA ‰ GEWEIGERD

een actie die u zojuist hett uitgevoerd, hefe een beveiligingsmelding geattiveerd. UW TOEGANG TOT DEZE PAGINA Geblokkeerd. Een Mogelijke Oorzaak dat u een sql-opdracht, Een Bepaald Woord of Een Bepaalde Woordgroep de Ongeldige Gegevens HEBT Verzonden. Als dit probleem zich blijft voordoen, maak dan een HTTP-archiefbestand (VOLG deze zelfstudie) waarin het probleem gereproduceerd. Stuur Dit Bestand Vervolgens Naar Ons.

Guía de principiantes para desenvolver un tema de WordPress Dreamhost

Obter un tema personalizado de WordPress deseñado polos deseñadores profesionais en 99designos. Non hai modelos, deseños orixinais, garantía de calidade.

Guía de principiantes para desenvolver un tema de WordPress Dreamhost
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies