Enmascarar Google Web Designer

Flash vai ao ser substitu­do por HTML5 e novas caracter­sticas de CSS3. Principalmente esta transici³n est¡ obrigada ¡ parada de soporte Flash en dispositivos Apple (iPhone, iPad). Neste artigo veremos a travs de como crear animaci³ns CSS3 en software libre de dese±o web de Google (versi³n 1.6.1.0726 ao momento de escribir a publicaci³n). Est¡ claro que a descrici³n da animaci³n CSS3 manualmente unha perda de tempo, por iso que estes produtos de Google e Adobe (Adobe Edge Animate CC) e est¡n ga±ando a popularidade.

Pode engadir facilmente unha imaxe na rexi³n creada: simplemente arrastre a imaxe desexada do cartafol do seu PC a esta ¡rea. No caso de que queira po±er a imaxe na esquina superior esquerda do traballo o suficiente para especificar 0 (cero) nos seguintes campos:

A l³xica de animaci³n consiste nos disparos que engaden cos determinados intervalos de tempo - keyframes, que corresponden ¡s propiedades da animaci³n en CSS (keyframes). Ao crear un obxecto de marco, as sºas propiedades est¡n determinadas automaticamente, por exemplo, o tama±o ou a posici³n e outros efectos. A colecci³n de cadros define a animaci³n.

M¡is complexos son os eventos que podes describir manualmente usando Javascript, pero por que? Google Web Designer ten unha funcionalidade amigable de certos eventos. Vexamos o exemplo: necesitamos deter as animaci³ns interminables mentres movemos o rato sobre o obxecto e inicia-lo e ao mover o rato nuevamente. Fai clic co rato co rato sobre o obxecto animado e escolle "Engadir evento".

  • Como se adapta este bucle viral no seu produto b¡sico?
  • Cal a proposta de valor fundamental que est¡ presentando aos seus usuarios?
  • Se o seu O loop exitoso, a transici³n dos usuarios ao seu produto central ou que ir¡n ao alcanzar o punto de control?

Etapas cruciais no dese±o do teu loop viral

Dese±ar un circu­to viral ten varios loopsvirales que foron presentados nos medios mainstream e ata hai un libro que sae nel, pero o dese±o paso a paso de crear un novo loop permanece escuro e bo raz³n. Eu vin a crer que a creaci³n de bucles virales semellante ¡ construci³n dun proxecto de software, no mellor dos casos, a­nda se reduce a un gran equipo, unha forte comprensi³n das ferramentas dispo±ibles e a implacable iteraci³n. Non hai receita no coraz³n que garante un proceso viral cada vez, do mesmo xeito que non pode garantir que ningºn proxecto de software resultar¡ no xito do mercado.

Non hai balas de prata no feito de marketing viral, o nºcleo da viralidade asegura que nunca haber¡ unha "receita" dominante. Se todo o mundo sabe como constru­r un circu­to viral ao redor das invitaci³ns da rede social, todo o mundo o far¡, o que resulta que os consumidores quedar¡n desensibilizados, o que finalmente leva a menores taxas de resposta. As­, isto causa que o ciclo viral se desenrole, o que leva ao desastre a longo prazo.

O ºnico xeito de combater isto constru­r un ciclo viral ao redor do nºcleo do teu produto: algo que ningun vai buscar duplicar, a menos que sexan un competidor directo. Estes loops virales son incre­blemente efectivos porque son duradeiros e sostibles.

Eu quer­a arrastrar un par de pensamentos sobre as diferentes etapas que percorren o dese±o do loop viral, para que os empresarios que len a travs deste pode imaxinar formas profundamente arraigadas e ali±adas polo usuario para que os seus produtos obte±an a distribuci³n. <

Estratexia: Stage 1 A primeira etapa dun ciclo viral est¡ a desenvolver a estratexia b¡sica ao redor do lazo. Isto require que o dese±ador de bucle viral ref­rese a travs, paso a paso, como un usuario vir¡ a atopar o seu produto e como acabar¡n a pasar aos seus amigos. Se preguiceiro, hai moitas receitas a seguir desde o ecosistema de Facebook como probas, "Atopar os teus amigos" e agasallos. Como se comentou anteriormente, estas oportunidades xa est¡n sendo menos efectivas cada d­a.

Implementar: Stage 2 A seguinte etapa o r¡pido desenvolvemento do circu­to do nºcleo viral. Esta parte deber­a levar d­as ou semanas, non meses. Tamn ser¡ incorrecto. O mellor consello que podo dar aqu­ seguir modelos de desenvolvemento ¡xil e constru­r o menor nºmero de caracter­sticas e p¡xinas para crear o fluxo inicial de p¡xinas.

Conectamos os puntos para que se conecte cos clientes.

49 traballos de desarrolladores web dispoñibles en Greenville, SC de Wefeit.com. Aplicar ao desenvolvedor de front end, retroceso do creador, desenvolvedor de pila completa e moito máis

Conectamos os puntos para que se conecte cos clientes.
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies