8 Principios básicos de deseño para axudar a crear gráficos incribles

O dese±o gr¡fico unha habilidade altamente buscada. A sociedade se preocupa pola forma en que as cousas miran e hai unha necesidade constante de producir bos dese±os, tanto se se trata de anuncios, sitios web, logotipos, videos, pancartas ou contido web. Non necesita ser un dese±ador pro para crear contido altamente compartido, especialmente cando engade elementos de dese±o a fotos que xa ten tan sinxelo coma un par de billas no seu telfono.

A­nda as­, as ferramentas de manchas son s³ parte do enigma; A­nda ten que desenvolver un ollo para que as decisi³ns de dese±o melloren o seu traballo e que deixa a sºa mensaxe. Aqu­ tes oito principios de dese±o b¡sicos para ter en conta ao traballar con visuales e crear gr¡ficos, ademais de modelos para axudarche a comezar con gran. Dese±o! S³ tes que tocar para crear!

Ali±amento

O ali±amento un importante principio de dese±o. Axuda a crear unha aparencia aguda e ordenada para finalmente mellores proxectos asegurando que os seus distintos elementos te±an unha agradable conexi³n entre si. O centro de centro, dereito ou ali±ado ¡ esquerda o m¡is comºn, pero tamn pode ali±ar o texto a outros obxectos do seu gr¡fico. Se algo non ten raz³n no seu dese±o, comprobe o seu ali±amento!

En Adobe Spark, f¡cil ali±ar elementos en relaci³n entre si ou ¡ tºa foto de fondo grazas ¡ li±a de puntos que aparece cando avanzas bloques de texto ou formas. A aplicaci³n farache saber cando ali±aches o teu texto ou formas no medio do teu dese±o ou cos bordos doutros elementos do teu gr¡fico.

Hierarqu­a

Cando ten varios elementos visuais nun dese±o, quere asegurarse de que est¡ a dar un peso visual extra ¡ sºa mensaxe m¡is importante. Iso chamado de xerarqu­a e pode ser realizado nunha variedade de formas-grandes fontes ou m¡is ousadas, po±endo a sºa mensaxe m¡is importante fisicamente maior que outras pezas de informaci³n, ou usando formas de enmarcar o punto central.

Non podes acceder a Techtargetcom

Este sitio web est¡ a usar un servizo de seguridade para protexerse dos ataques en li±a. A acci³n que acaba de realizar desencadeou a soluci³n de seguridade. Hai varias acci³ns que poden desencadear este bloque, inclu­ndo a presentaci³n dunha determinada palabra ou frase, un comando SQL ou datos mal formados.

Que podo facer para resolver isto?

Con todo, esta posibilidade non realidade en toda a web. O problema que a maior­a dos sitios web te±en barreiras de accesibilidade que fan que sexa dif­cil ou imposible para moitas persoas con discapacidade para usalos. E a maior­a das ferramentas de software web non son suficientemente accesibles para as persoas con discapacidade, o que dificulta ou imposible contribu­r ¡ web. Este un gran negocio. Moitos mill³ns de persoas te±en discapacidade que afectan o seu uso da web.

A accesibilidade web trata de eliminar esas barreiras para que as persoas con discapacidade poidan usar e contribu­r ¡ web. Este cap­tulo axºdalle a comezar a mellorar o seu sitio web para eliminar as barreiras de accesibilidade e evitar engadir novas barreiras.

Que a accesibilidade web?

A accesibilidade web basicamente significa que as persoas con discapacidade poden usar a web. M¡is espec­ficamente, a accesibilidade web significa que as persoas con discapacidade poden percibir, comprender, navegar e interactuar coa web.

A accesibilidade ¡ web abarca todas as discapacidade que afectan o acceso ¡ web, inclu­ndo discapacidade visual, auditiva, f­sica, fala, cognitiva e neurol³xica. Aqu­ est¡n s³ algºns exemplos de discapacidade que afectan o uso web e algunhas persoas reais con esas discapacidades:

A­nda que o acceso ¡s persoas con discapacidade o foco principal da accesibilidade web, tamn beneficia ¡s persoas sen discapacidade. Por exemplo, un principio clave da accesibilidade web est¡ a dese±ar sitios web que son flexibles para atender ¡s diferentes necesidades dos usuarios. Esta flexibilidade tamn aumenta a usabilidade xeral e permite que as persoas sen discapacidade usen sitios web de acordo coas sºas preferencias, como usar calquera navegador que desexen e utilizar atallos de teclado. A accesibilidade ¡ web tamn ofrece beneficios financeiros e tcnicos ¡s organizaci³ns, como se describe nos "beneficios adicionais dunha perspectiva empresarial" m¡is tarde neste cap­tulo.

Un exemplo de accesibilidade web: texto de alt

equivalentes de texto alternativos, chamado texto Alt, son un claro exemplo de accesibilidade web. As p¡xinas web adoitan inclu­r imaxes, pero algunhas persoas non poden ver imaxes. As persoas que non poden ver imaxes poden obter a informaci³n contida nas imaxes cando os desenvolvedores web inclºen equivalentes de texto alternativos para imaxes. Un equivalente de texto alternativo proporciona a mesma informaci³n funcional no texto xa que a imaxe proporciona visualmente. O marcado para a imaxe de texto ALT parece:

O texto ALT est¡ renderizado de forma diferente por diferentes navegadores e configuraci³ns, como se mostra nas figuras 1-2, 1-3 e 1-4. A Figura 1-2 mostra unha p¡xina en Microsoft Internet Explorer con imaxes cargadas e o rato sobre unha imaxe, que mostra o texto Alt ("Rain") nun pop-up.

Co±eza os elementos importantes do dese±o do sitio web

Dese±o web ten un impulso significativo nos ºltimos anos, importante, por iso esixente tamn. Pero antes de saltar no carro, debemos co±ecer certos elementos importantes do dese±o do sitio web, que poden engadir valor e facer a diferenza, que pode axudar aos seus visitantes a separar e reco±ecer o seu sitio web entre mill³ns.

Facebook Ads Guía Como anunciar en Facebook

Un mergullo profundo en anuncios de Facebook. Aprende cales as empresas deben usalas e como crear, optimizar e probar os teus anuncios.

Facebook Ads Guía Como anunciar en Facebook
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies