Antes de lanzar o seu novo sitio web, cree unha estratexia de marketing dixital

Este sitio web est¡ a usar un servizo de seguridade para protexerse dos ataques en li±a. A acci³n que acaba de realizar desencadeou a soluci³n de seguridade. Hai varias acci³ns que poden desencadear este bloque, inclu­ndo a presentaci³n dunha determinada palabra ou frase, un comando SQL ou datos mal formados.

Que podo facer para resolver isto?

As­ que est¡ a planear crear unha estratexia de marketing dixital e est¡ preparado para comezar. Pero sabes que antes de redactar a gu­a de estratexia de marketing dixital, hai certas cousas importantes que deben ser consideradas?

Se est¡ a crear un novo sitio web para o seu cliente, o desenvolvedor web quere saber sobre o tipo de empresa que ten, os obxectivos de negocio en li±a e a forma en que quere usar o seu sitio web para empresas. O ºltimo par¡metro de especial importancia porque o dese±ador e desarrollador web pretende saber se est¡ a crear un sitio web de comercio electr³nico onde a empresa de punta a punta ocorre no portal ou a sºa principal intenci³n xerar leads e o negocio ocorre m¡is al¡ do sitio. A informaci³n necesaria porque o tipo de dese±o web que necesita depender¡ do seu dese±o de estratexia de marketing dixital.

Lembre que o dese±o web considera todos os aspectos da estratexia de marketing e non s³ ningunha estratexia particular. O dese±o debe capturar a sºa estratexia de marketing dixital en total e permitir que floreza no sitio web. Do mesmo xeito que hai mulleres detr¡s de todos os homes exitosos, un dese±o web ben elaborado est¡ detr¡s de calquera campa±a de marketing dixital exitosa. Os dese±os web non s³ defenden a estratexia de marketing dixital, pero tamn pode ter unha influencia considerable na sºa estratexia de marketing. Como o dese±o web afecta varios aspectos do marketing en li±a o tema da discusi³n deste artigo.

optimizaci³n de motores de busca

Se os sitios web non ga±an altas rankings nos resultados da busca, a inferencia comºn que algo est¡ mal no dese±o web e necesita mellora. A xente pensa que os elementos de dese±o web non defenden todos os factores de clasificaci³n que contribºan a mellores rankings. Sempre que hai unha gran actualizaci³n de Google, eo seu impacto afecta os rankings, a xente volve ao dese±o web para buscar soluci³ns e redise±ar sitios web a pr¡ctica est¡ndar.

Comprender a ligaz³n entre o dese±o e comercializaci³n web, consulte o contido duplicado. Asegºrese de que a sºa estratexia de marketing dixital estea ali±ada co algoritmo de Google Engine Giant de Google. Google odia o contido duplicado e o dese±o web debe ser capaz de evitar a duplicaci³n. Isto evidente no dese±o do sitio web de comercio electr³nico onde podes atopar produtos con descrici³ns similares con menores diferenzas nas especificaci³ns que se amosan na mesma p¡xina. Isto aparece duplicado aos ollos dos motores de busca. Para evitar isto, pode ter p¡xinas separadas para cada produto cunha descrici³n similar e eliminar as dºbidas sobre o contido duplicado.

Optimizaci³n da taxa de conversi³n (CRO)

Ao formular a tºa estratexia de marketing dixital, un factor clave para ter en conta a importancia da tºa presenza en li±a, i. ., Dese±o web. O obxectivo principal dun sitio web converter aos visitantes aos usuarios e canto mellor sexa a taxa de conversi³n , m¡is rendible o seu negocio faise. O dese±o web correcto fai isto en espadas. Investir en tcnicas de dese±o web comprobadas e seguir as ºltimas estratexias e ideas far¡ que o seu negocio sexa m¡is rendible.

Os beneficios do dese±o web atractivo

Unha forma fundamental de mellorar o compromiso ter un sitio web f­sicamente atractivo. As cores e fontes atractivas fan que a experiencia sexa m¡is agradable para os usuarios, e canto m¡is estes usuarios estean no seu sitio, m¡is interesados ​​ser¡n os seus negocios e ofrendas.

Ter un dese±o web atractivo tamn unha forma intelixente de transmitir a confianza; Mostra que se preocupa polo que est¡ ofrecendo. Como unha tenda atractiva, un fermoso sitio web crea un ambiente onde o pºblico quere pasar o tempo e sente confiado na sºa compra final. En contraste, un sentado mal dese±ado crea unha primeira impresi³n negativa, colocando unha barreira inmediata entre vostede e os seus usuarios.

Fundamentos do desenvolvemento web móbil

Unha introdución ao básico do deseño e desenvolvemento web.

Fundamentos do desenvolvemento web móbil
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies