10 habilidades esenciais para a xestión de proxectos

Definici³n

O liderado unha caracter­stica esencial do xestor de proxectos. PMBOK® define o liderado como "a capacidade de facer as cousas feitas a travs dos demais". De xeito bo, en realidade. Ao inspiradores a xente a facer o traballo. Facendo que a xente que queira facer o traballo. Isto normalmente faise transmitindo a visi³n do proxecto eo valor que os membros do equipo crear¡n con xito completar o proxecto.

Non podes acceder a UpworkCom

Este sitio web est¡ a usar un servizo de seguridade para protexerse dos ataques en li±a. A acci³n que acaba de realizar desencadeou a soluci³n de seguridade. Hai varias acci³ns que poden desencadear este bloque, inclu­ndo a presentaci³n dunha determinada palabra ou frase, un comando SQL ou datos mal formados.

Que podo facer para resolver isto?

  • Strategist Digital
  • Analytics Specialist
  • UX Planner
  • especialista en contido
  • dise±ador
  • SEO especialista
  • Director tcnico
  • compa±eiro de cliente

O desenvolvemento dun proxecto web con xito fundamental para cada empresa. O factor subxacente que se necesita unha estreita colaboraci³n entre diferentes equipos que traballan en diferentes departamentos da organizaci³n. Calquera que estea asociado ao desenvolvemento web sabe claramente a importancia de decisi³ns finas que deben facerse en cada paso. Os proxectos de desenvolvemento web adoitan ser de moitos tipos. Cada tipo de start-up require un novo tipo de pensamento estratxico xunto con tema ºnico. Independentemente deste ºltimo hai moitas claves de proxectos que son fiel a cada situaci³n. As­, todas as decisi³ns que se realizar¡n en etapas sucesivas definir¡n finalmente o xito do proxecto.

A composici³n do equipo adoita variar co tipo de proxecto que se realiza. En xeral, un equipo ben malla comprender¡ os seguintes profesionais que manexar¡n os seus roles de forma eficaz para que todo o proxecto sexa un xito.

Claves para o proxecto de desenvolvemento web

O seu proxecto de desenvolvemento web pode necesitar redise±ar de 900 p¡xinas ou s³ 9, todo o concerto depender¡ dun obxectivo ben definido baseado nun plan. O xito do mesmo depender¡ do ben que poida satisfacer as necesidades dos clientes. Este ºltimo, ¡ sºa vez, basearse en que medida foi capaz de satisfacer os seus obxectivos nas primeiras etapas. As­, a importancia da reuni³n de Kick-off evidente xa que implica a todas as persoas que formar¡n parte do proxecto para estar presente ao mesmo tempo. Unha reuni³n t­pica realizarase en persoa e normalmente dura un d­a enteiro.

O prop³sito dicir ao equipo sobre o proxecto, anda-los a travs dos obxectivos e mesmo asignar personas temporais. Tamn unha boa idea decidir sobre a arquitectura da informaci³n e o dese±o de marco. Tamn pode resolver os detalles tcnicos. O tema principal da reuni³n atopar obxectivos intelixentes t­picos para o seu sitio web e tamn establecer unha boa comprensi³n da necesidade dos usuarios antes de comezar o dese±o e planificaci³n real.

Despois de formar o seu equipo de proxecto b¡sico e comunicarlles os seus obxectivos, o seguinte paso m¡is importante ter co±ecementos detallados sobre o seu cliente, os seus negocios, os obxectivos e as sºas expectativas do proxecto. Tamn significa recoller informaci³n relevante sobre a sºa marca actual e presenza dixital. Este un punto onde debes considerar o proceso de conversi³n, o ciclo de vida do produto, o posicionamento da industria, os competidores e tamn as iniciativas de marketing en curso. Ademais, tamn c³mpre co±ecer o tipo de experiencias de usuario que a marca est¡ a dar en todos os puntos do compromiso do cliente.

A comprensi³n de todo o cliente ecosistema axudar¡ ao seu equipo de desenvolvemento a reco±ecer as ¡reas de mellora e, polo tanto, proporcionan recomendaci³ns estratxicas aptas que mellorar¡n a viaxe do comprador e levar¡ a un impacto empresarial significativo.

O descubrimento dos principios b¡sicos do cliente levar¡ a unha planificaci³n efectiva que, ¡ sºa vez, sementar¡ as sementes de xesti³n de proxectos eficientes ao longo do proceso de desenvolvemento web. Existen tres determinantes primarios de xito que emanan a partir deste per­odo inicial; Estes son:

10 mellores portátiles para o deseño gráfico en 2021

Unha gran maioría dos empresarios hoxe en día están cambiando ao hardware móbil. A maioría da xente prefire a portabilidade e é por iso que os ordenadores portátiles están cada vez máis poderosos.

10 mellores portátiles para o deseño gráfico en 2021
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies