Como estructurar o seu contido para unha páxina de inicio mellor

Os desenvolvedores web profesionais comezan proxectos recollendo todo o seu contido e, en funci³n do seu pºblico e obxectivo primario, organizando ese contido en secci³ns l³xicas baseadas en relevancia para o pºblico obxectivo. Esta fase de arquitectura de informaci³n adoita terminar coa creaci³n dun mapa do sitio web.

O sitio web que estar¡ facendo neste curso probablemente consistir¡ en s³ 5-6 secci³ns ou p¡xinas. Dende que estamos empezando a pequenos, non nos preocuparemos por crear un mapa do sitio web, a­nda que aprender¡ a facer estes en DGM 2740 - Web Design. Pola contra, imos contar co noso dese±o de estrutura da p¡xina para mapear impl­citamente a estrutura do sitio.

Obxectivos b¡sicos para o dese±o da p¡xina

Mentres un mapa do sitio web describe como se organizan todas as p¡xinas dun sitio, podemos usar marcos de f­os est¡ticos (aka esquemas de p¡xina) para describir como todos estes elementos informativos est¡n organizados dentro das p¡xinas web individuais. Un marco de f­o est¡tico un ºnico debuxo dun modelo de p¡xina individual que mostra os compo±entes informativos, especialmente a navegaci³n, que aparecer¡ nunha p¡xina de forma aproximada para que os compo±entes de navegaci³n poidan ser documentados e avaliados. O debuxo pode suxerir un dese±o visual b¡sico, pero non se compromete a calquera aparencia espec­fica.

A­nda que claramente non o dese±o gr¡fico (aspecto superficial e caeu) das p¡xinas web, un bo marco de f­o est¡tico pode axudarche a planificar como usar¡s a tºa "pantalla inmobiliaria" mentres comezas a traballar no dese±o gr¡fico. O marco de f­o est¡tico como un primeiro borrador do seu dese±o, que se centra na usabilidade e colocaci³n de elementos importantes.

Marcos de f­os est¡ticos e usabilidade

A usabilidade est¡ preocupada coa facilidade que que un usuario obte±a o que quere dunha p¡xina web. Desde un punto de vista de usabilidade ten que ter en conta que a maior­a da sºa p¡xina debe ser utilizada para o contido que de m¡is relevancia para a audiencia prevista. En xeral, a sinxeleza ga±a a complexidade. B³talle un ollo a Google. Isto non quere dicir que non pode ter moitos contidos ou recursos no seu sitio, s³ que todos deber­an servir a un prop³sito espec­fico.

usabilidade Freak Jakob Nielson di que "como regra xeral, o contido debe representar polo menos a metade do dese±o dunha p¡xina e, preferentemente, m¡is preto do 80%". Ao establecer contido importante manter sempre o seu pºblico obxectivo en mente.

Que boa estrutura da p¡xina pode realizar

Unha boa estrutura de p¡xina leva a un bo dese±o de informaci³n, que axuda aos usuarios a atopar e dixerir a informaci³n que chegaron. O bo dese±o tamn pode transmitir unha sensaci³n de profesionalidade. Pode parecer que non importa o que o seu sitio pode facer se a xente est¡ tan apagada polo aspecto do seu sitio que non poden estar al­. Considere estes beneficios dun bo dese±o:

  • Involucrar aos lectores
  • Facer a atenci³n do lector
  • nfase da informaci³n
  • algunha cantidade de credibilidade e validez
  • Pistas sobre como navegar e usar o sitio

Descargue un navegador moderno:

Introduci³n: Comparado co texto tradicional sinxelo, unha p¡xina web ten m¡is estrutura. As p¡xinas web tamn son consideradas como datos semiestructurados. A estrutura b¡sica dunha p¡xina web a estrutura DOM4 (modelo de obxecto do documento). A estrutura DOM dunha p¡xina web unha estrutura de ¡rbore, onde cada etiqueta HTML na p¡xina corresponde a un nodo no Dom Tree. A p¡xina web pode ser segmentada por algunhas etiquetas estruturais predefinidas. As etiquetas ºtiles inclºen P (par¡grafo), table (t¡boa), ul (lista), [H1 ~ H6 (t­tulo), etc. As­, a estrutura DOM p³dese usar para facilitar a extracci³n de informaci³n.

Por desgraza, debido ¡ flexibilidade da sintaxe HTML, moitas p¡xinas web non obedecen ¡s especificaci³ns HTML de W3C, que poden provocar erros na estrutura de ¡rbore DOM. Ademais, o Dom Tree foi introducido inicialmente para a presentaci³n no navegador e non a descrici³n da estrutura sem¡ntica da p¡xina web. Por exemplo, a­nda que dous nodos no Dom Tree te±en o mesmo pai, os dous nodos poden non ser m¡is sem¡nticamente relacionados co outro que a outros nodos. Figura 10. Mostra unha p¡xina de exemplo. Figura 10. (a) mostra parte da fonte HTML (s³ mantemos o c³digo espacial) e a Figura 10. (b) mostra a ¡rbore Dom da p¡xina. A­nda que temos o texto de descrici³n circundante para cada imaxe, a estrutura de Dom Tree non identifica correctamente as relaci³ns sem¡nticas entre diferentes partes.

No sentido da percepci³n humana, a xente sempre ve unha p¡xina web como diferentes obxectos sem¡nticos en vez de como un ºnico obxecto. Algºns esforzos de investigaci³n mostran que os usuarios sempre esperan que certas partes funcionais dunha p¡xina web (e..., As ligaz³ns de navegaci³n ou unha barra de publicidade) aparecen en determinadas posici³ns da p¡xina. En realidade, cando unha p¡xina web presntase ao usuario, as indicaci³ns espaciais e visuais poden axudar ao usuario dividir inconscientemente a p¡xina web en varias partes sem¡nticas. Polo tanto, posible segmentar automaticamente as p¡xinas web empregando as indicaci³ns espaciais e visuales. Con base nesta observaci³n, podemos desenvolver algoritmos para extraer a estrutura de contido da p¡xina web baseada na informaci³n espacial e visual.

Desenvolvemento e deseño de sitios web

Está a executar un negocio de pequenas medios en ou preto de Nottingham contratarme para traballar con vostede para crear un sitio de bo aspecto, que os clientes adoran.

Desenvolvemento e deseño de sitios web
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies