Os nosos premios

Vencedores cargando

Este sitio web est¡ a usar un servizo de seguridade para protexerse dos ataques en li±a. A acci³n que acaba de realizar desencadeou a soluci³n de seguridade. Hai varias acci³ns que poden desencadear este bloque, inclu­ndo a presentaci³n dunha determinada palabra ou frase, un comando SQL ou datos mal formados.

Que podo facer para resolver isto?

Os ga±adores dos 15 º premio anual de W3 foron anunciados pola Academia de Artes Interactivas e Visuales. Recibindo m¡is de 3.000 entradas de todo o mundo, os premios W3 honran sitios web, marketing, video, m³bil, sociais e podcasts creados por algºns dos mellores creadores de contido dixital de toda a industria.

Acerca de Vivus

Vivus unha axencia de desenvolvemento de software baseada en california, boutique que se centra en ser o seu equipo de produtos cohesionados limitando o nºmero de clientes que traballamos ¡ vez. Isto perm­tenos proporcionar atenci³n persoal e individualizada a cada cliente en todo o proceso de desenvolvemento e directa exclusivamente os nosos esforzos para crear os proxectos de maior calidade.

Somos especializados en desenvolvemento de software personalizado, aplicaci³ns m³biles, dese±o de produto UI / UX e direcci³n creativa. En Vivus, est¡ en boas mans cun grupo diverso de estrategas dixitais, tecn³logos, tinkerers e l­deres pensados. Vivus est¡ na vangarda da tecnolox­a e fai m¡is que crear produtos de punta: traballamos con empresas para crear experiencias incribles e atractivas.

Acerca de W Awards

Os premios W3 ilumina a excelencia creativa na web e reco±ecen os profesionais creativos e de marketing detr¡s de sitios web premiados, video, mercadotecnia, m³bil, sociais e podcasts. Simplificando, o W3 a principal competencia dixital que reco±ece as maiores axencias, as pequenas empresas e todos os entre eles. As pequenas empresas son tan propensas a ga±ar como Fortune 500 empresas e axencias internacionais.

Os premios W3 son sancionados e xulgados pola Academia de Artes Interactivas e Visuales (AIVA), un ³rgano de invitaci³n que consiste en profesionais de primeira li±a a partir dun "Who's Who" de medios aclamados, publicidade e Empresas de marketing.

Dese±o de introduci³n, enxe±ar­a web e desenvolvemento web abarcan moitas habilidades e disciplinas diferentes na produci³n e planificaci³n de sitios web, aplicaci³ns interactivas en li±a e software baseado na nube. O dese±o web como superdisciplina inclºe dese±o gr¡fico web; Dese±o de interface; Escritura creativa e creativa, enxe±ar­a de software e codificaci³n, dese±o de experiencia de usuario; e optimizaci³n de motores de busca. O Premio A "Web Design, , polo tanto, unha categor­a de dese±o de dese±o multidisciplinar que se centra na definici³n de dese±o web m¡is ampla do desenvolvemento web. A categor­a de dese±o web est¡ aberta a submissµes de sitios web, software baseado en nube, aplicaci³ns en li±a, p¡xinas web, widgets e applets realizados por empresas e estudos de dese±o en todo o mundo.

O premio A 'Web Design o indicador de calidade e perfecci³n no dese±o e desenvolvemento web, o premio reco±ecido en todo o mundo e toma a atenci³n de empresas orientadas ao dese±o, profesionais e grupos de interese. Winning the A 'Award un certificado de excelencia para dese±adores, un fito importante na sºa carreira. Tendo o premio A Atrae os ollos das empresas orientadas ao dese±o en todo o mundo, os ga±adores poder¡n atopar traballos de perfil e vendas de mellor e superior e obter un paso adiante na sºa vida.

Os vencedores dos ACTOS DE DISE‘O DE ACTIVOS DOS EXTERIORES E EXCLUSIVOS SERVIZOS DE COMUNICACI“N E COMUNICACI“N para promover o xito de ga±ar o premio A A '. Ademais, os dese±os ga±adores aparecen no 'Best Designs Yearbook que est¡ dispo±ible en todo o mundo, este libro distribu­do para os editores de revistas de alto perfil, empresas orientadas ao dese±o e partes relevantes para axudar a difundir os ga±adores. Os dese±os ga±adores tamn se exhiben na nosa exposici³n en Italia, e os mellores proxectos ser¡n elixidos para a exposici³n permanente (que os equipos dixitais especiais est¡n presentes para mostrar WebDesigns e os v­deos tamn est¡n presentados). Os ga±adores de dese±o web aparecen en revistas, xornais, webzines e moitos outros medios de edici³n.

Winning the A 'Web Design Award proporciona un valor engadido aos seus proxectos e separa a sºa marca desde o resto de desenvolvedores web que proporcionan servizos comoditados. Winning the A 'Web Design Competition unha escusa para comunicar a sºa marca aos medios, unha raz³n para os comunicados de prensa.

Cada dese±o ga±ador recibe o trofeo, publicado en li±a e no noso mellor libro de proxectos, recibe un certificado e as plantillas de adhesivo que se conectan aos produtos, o selo de excelencia de dese±o tamn est¡ inclu­do no paquete ga±ador , este selo v¡lido para todo o ciclo de vida do produto sen taxas anuais.

Ademais, o premio A A 'presenta o xurado do Grupo Focus, que est¡ composto por persoas comºns para normalizar a puntuaci³n eliminando o sesgo da esttica e as secci³ns de formulario, os votos do Grupo Profesional, Acadmico e Focus son ponderados para determinar o resultado final.

Que presentar? Ao enviar aos premios de dese±o web, te±a en conta que a sºa presentaci³n ser¡ avaliada en funci³n da demostraci³n dispo±ible e as imaxes presentadas. O seu dese±o web xulgado xunto co seu contido e apropiado para a audiencia. Se desexa que a sºa entrada premiada sexa exhibida en Italia, tamn lembre de cargar un v­deo (p³dese facer despois da adxudicaci³n, pero poder­a proporcionar mellores ideas sobre o xurado se se cargase antes). Para esta categor­a, tamn se proporcionar¡ a direcci³n de URL do sitio web. Na sºa solicitude, inclºe tamn informaci³n sobre o prop³sito, o pºblico obxectivo, os obxectivos, as caracter­sticas tcnicas, a usabilidade, as caracter­sticas especiais e os desaf­os sobre o proxecto de dese±o web.

Conceder criterios Os mellores proxectos de dese±o web considranse para a sºa experiencia global a travs do foco en aspectos como: contido, estrutura e codificaci³n, navegaci³n e fluxo de usuarios, dese±o visual / gr¡fico, funcionalidade, interactividade e accesibilidade ..

Non hai maiores taxas a diferenza doutros premios e concursos de dese±o, non est¡ obrigado a facer m¡is tarifas por ga±ar o premio de dese±o web e todo o que figura na p¡xina de beneficios dos ga±adores ser¡ proporcionada gratuitamente.

Obxectivos e visi³ns O obxectivo do premio de dese±o web atraer a atenci³n dos medios de dese±o, as revistas e a industria conduce ¡ tºa empresa mediante a creaci³n de publicidade e difusi³n a travs da adxudicaci³n e tamn para separalo do Resto dos actores no sector de desenvolvemento web honrando a sºa instituci³n cun premio de prestixio.

 • Borrar a marca como o sitio web oficial do goberno municipal, con enderezo e horas de goberno local listados
 • ferramentas de navegaci³n intuitiva e organizaci³n de material
 • a busca robusta funci³n
 • Actualidade e oportunidade
 • Dispo±ibilidade de rexistros pºblicos
 • Dese±o de resposta m³bil ou m³bil
 • recursos para residentes como A capacidade de solicitar licenzas e permisos, pagar contas, pedidos de pedidos e facer suxesti³ns
 • ferramentas para promover o desenvolvemento econ³mico (e.., Capacidade de obter licenzas e permisos ou ver a lista de terras desenvolvibles e sitios baleiros )
 • Informaci³n sobre departamentos (e..., Persoal clave, informaci³n de contacto, horas de oficina e misi³n de departamento ou prop³sito)
 • Uso de redes sociais e ferramentas para a comunidade en li±a <
 • Apelaci³n visual e experiencia global

Os premios anuais do sitio web municipal reco±ecen a excelencia no servizo ao cliente, a funcionalidade, a comodidade e a transparencia do goberno entregada por un sitio web municipal (Nota: Non hai premios para sitios web)

A cerimonia de premios web estar¡ en Dubl­n o 28 de setembro no Teatro Liberty Hall. Os primeiros billetes de aves son de 35 € con billetes de prezo total de 50 € a partir do 12 de setembro, os billetes de ºltima hora de € 70 a partir do 26 e as entradas na porta de 100 €. Compra os teus billetes aqu­ para o evento. Prezo completo despois do 12 de setembro.

Os patrocinadores non ga±an premios nos nosos premios e patrocinadores non din nada en quen ga±a, non estamos f³ra de ga±ar tanto di±eiro de nomeados ou patrocinadores, conseguir que os sitios sexan xustamente xulgados sen influencia O noso nºcleo obxectivo, o outro sendo destacar o gran traballo dos propietarios e creadores do sitio web.

Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies