Patróns de deseño de aplicacións web

Xa notar como a maior­a dos produtos son relativamente similares? Os sitios te±en unha barra de navegaci³n superior. As aplicaci³ns usan barras de pestanas. A maior­a dos logins estar¡n compostos por dous campos de entrada que solicitan o seu nome de usuario e contrasinal, xunto cun bot³n para enviar a informaci³n de teclado. En xeral, seguiremos os mesmos pasos cando compramos unha boa e pasar polo proceso de check-out.

Cales son os patr³ns de dese±o de UI?

Os patr³ns de dese±o de UI son soluci³ns recorrentes a problemas comºns no dese±o da interface de usuario. Eles nos axudan a evitar reinventar a roda e facer que dese±ar unha soluci³n fiable a un problema de dese±o de interface moito m¡is r¡pido.

A­nda que sexan o pan e a manteiga do dese±o de UI, os patr³ns de dese±o de UI non son unha idea de dise±ador. Est¡n enraizado en arquitectura e programaci³n e foron dese±ados para optimizar o proceso de desenvolvemento da interface de usuario.

Ao crear unha biblioteca de compo±entes que proporcionan soluci³ns comprobadas para os problemas do usuario, os desenvolvedores foron capaces de reducir o tempo que gastan creando e probando pezas, que expeden o proceso de desenvolvemento global. Non tardou moito nos dese±adores de UI de EE. UU. Para recoller os beneficios dos patr³ns de dese±o de UI.

Os patr³ns de dese±o de UI est¡n en todas partes en sitios e aplicaci³ns e son familiares cos usuarios. Levar¡ uns segundos para que un usuario comprenda o que facer dentro dunha interface dese±ada con patr³ns de dese±o de IU comºn. A adopci³n de patr³ns comºns significa que pode aproveitar este co±ecemento e aumentar a facilidade de uso do seu produto.

A maior­a de n³s usamos camisetas. A mi±a camiseta e a tºa poden variar de tama±o e encaixar, pero ambos son reco±ecibles como camisetas. Podemos engadir un pequeno peto, detalles sobre as mangas curtas e imprimir todo tipo de cousas sobre eles. Non obstante, a estrutura practicamente a mesma, independentemente do que adaptamos a peza ao noso gusto.

Os patr³ns de dese±o de UI son similares. Ofrecen unha estrutura xeral que podemos traballar e engadir, restar ou alterar pezas para adaptala a un determinado conxunto de requisitos ºnicos para cada proxecto de dese±o.

Por que son os patr³ns de dese±o de UI importantes?

Os patr³ns de dese±o de UI non son s³ caracter­sticas comºns que poden ser copias pegadas nunha interface; Son estratexias visuais para resolver de forma r¡pida e eficiente problemas de dese±o de IU comºn. Pense neles como un modelo que os dese±adores ref­rense ¡ orientaci³n ao crear interfaces. Os patr³ns de dese±o de UI tamn proporcionan unha linguaxe comºn para os dese±adores, o que mantn os malentendidos ao m­nimo e establece a coherencia cando varios dese±adores est¡n a traballar no mesmo proxecto.

Os patr³ns de dese±o de UI non son s³ ºtiles para dese±adores, tamn son importantes cando se trata de retenci³n do usuario. A raz³n pola que tantas aplicaci³ns e sitios web se senten tan f¡ciles de navegar por mor dos patr³ns de dese±o de IU comºn. Poder­a imaxinar iniciar sesi³n nun sitio web que non ti±a unha barra de navegaci³n ou ningºn bot³n claro? Confuso, non? Cando os usuarios se acostuman a ver patr³ns espec­ficos, calquera cambio a eses patr³ns pode resultar en perder algºns clientes clave e conversi³ns. Os patr³ns de dese±o de UI mantn a carga cognitiva ao m­nimo facendo que a interface se sinta intuitiva.

a f³rmula de dese±o da UI

Atopar¡s cargas de bibliotecas de dese±o de UI en li±a. Neles, atopar¡s patr³ns de dese±o de UI categorizados. Os problemas que poden axudar a resolver diferentes, pero os elementos inclu­dos en cada un son os mesmos.

Cales son os patr³ns de dese±o de IU m¡is comºns?

A raz³n de ser da aventura era empuxar ao teu autor humilde un pouco nas disciplinas de dese±o visual e codificaci³n de JavaScript. A funcionalidade da aplicaci³n que decidise constru­r non era diferente dunha aplicaci³n "facer". ‰ importante resaltar que este non foi un exercicio no pensamento orixinal. O destino era moito menos importante que a viaxe.

Sentímolo, foi bloqueado

Construír as súas habilidades de codificación co Curso de Desenvolvemento Web de Asemblea Xeral de Asemblea en Atlanta. Aprende HTML, CSS JavaScript para transformar a túa carreira.

Sentímolo, foi bloqueado
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies