Tamaño e establece o taboleiro

Unha acci³n que acaba de realizar desencadeou unha alerta de seguridade e bloqueou o acceso a esta p¡xina. Isto poder­a ser porque enviou un comando SQL, unha certa palabra ou frase ou datos non v¡lidos. Se isto segue a suceder, cree un ficheiro de arquivo HTTP (siga este tutorial) co problema reproducido e env­enos o ficheiro. Rayid: 6620D4D67A375292 IP: 136. 85.. 79

Acesso Negado   P¡gina

Uma A§£o Realizada por Vocª Disparou Um Alerta de Seguran§a e Bloqueou Seu Acesso   P¡gina. ISSO PODE ACONDECER Porque VOCP ENVIOU UM COMANDO SQL, UMA PALAVRA OU FRASE ESPEARFICA OU DADOS INVLIDOS. Se Isso continuar Acontecendo, Crie Um Arquivo de Arquivo Morto HTTP (Siga Esse Tutorial) Com Uma Reprodu§£o do Problema e Envie o Arquivo para unha xente.

El Acceso a esta p¡xina Ha Sido Denegado

Una Acci³n Que Acaba de Realizar Activ³ unha Alerta de Seguridade e Bloque³ Su Acceso a Esta p¡xina. Podr­a Ser Debido a que envi³ un comando SQL, Una Certa Palabra O Frase, O DATOS NO VLIDOS. SI SIGUE OCURIGINGO, CREE UN ARQUIVO DE ALMACENAMIENTO HTTP (SIGA ESTE TUTORIAL) CON O PROBATUS REPRODUPIDO Y ENVENOS O ARQUIVO.

zugriff auf diese Seite verweigert

Eine Aktion, Die Sie Soeben Ausgefhrt Haben, Hat eine Sichherheitswarnung Ausgelst. Ihr Zugriff Auf Diese Seite Wurde Blockiert. Mglicherweise Haben Sie Einen SQL-BEFEHL, EIN BESTIMMTES WORT, EINEN BESTIMMTEN AUSDRUCK ODER UNGTIGE DATEN EINGEREICHT. Wenn morre Andauert, Estellen Sie eine http-archivdatei (anweisungen hier), en der das produkt reproziert wird, und senden sie sie dann a un.

 • comentarios
 • comentarios embebidos
 • Publicaci³ns embutidas
 • V­deos embebidos
 • plugin grupo
 • como bot³n
 • plugin de p¡xina
 • cita plugin
 • gardar bot³n
 • Share Button
 • oembed
 • OEmbed (legado)
 • sitios dirixidos por nenos
 • Preguntas frecuentes
 • deprecado

Co reprodutor de video incrustado pode facilmente engadir v­deos de Facebook e Facebook en directo ao seu sitio web. Podes usar calquera publicaci³n de v­deo pºblica por unha p¡xina ou unha persoa como fonte de v­deo ou v­deo en directo.

Control Tama±o do panel xeral

Tama±o fixo (por defecto): o panel de control segue sendo do mesmo tama±o, independentemente do tama±o da xanela que se usa para amosar. Se o taboleiro maior que a xanela, faise desprazable. Pode escoller dun tama±o predefinido, como o navegador de escritorio (o predeterminado), o pequeno blog e o iPad.

Dashboards de tama±o fixo perm­telle especificar a localizaci³n exacta e a posici³n dos obxectos, que poden ser ºtiles se hai obxectos flotantes. Seleccione esta configuraci³n se co±ece o tama±o preciso no que se mostrar¡ o seu panel de control.

Aprende a facer a tºa p¡xina de ancho completo co noso dese±o de ancho completo ou a funci³n de ancho total do elemento da secci³n

Os navegadores de telfonos intelixentes baseados en toques son capaces de presentar p¡xinas web dese±adas para os navegadores de escritorio, pero esa experiencia necesita mellora. Ao cargar p¡xinas de tama±o completo, os navegadores m³biles mostran a p¡xina completa a unha reduci³n de ampliaci³n. Os usuarios deben pulsar ou pinchar a pantalla para ampliar as columnas individuais de contido. A­nda as­, o texto dirixido a navegadores de tama±o completo a miºdo ten lonxitudes de longa li±a que o fan m¡is dif­cil de ler en pantallas m³biles m¡is pequenas. Isto mostra como un dese±o de p¡xina web t­pico mostra nunha pantalla m³bil:

T¡boa de contidos

A visualizaci³n do navegador a ¡rea da xanela na que se pode ver o contido web. Isto moitas veces non do mesmo tama±o que a p¡xina prestada, caso en que o navegador proporciona barras de desprazamento para que o usuario se despraze e acceda a todos os contidos.

Dispositivos de pantalla estreita (e.. Os m³biles) fan p¡xinas nunha xanela ou vent¡ virtual, que adoita ser m¡is ancha que a pantalla e, a continuaci³n, encolle o resultado renderizado para que todo se poida ver ¡ vez. Os usuarios poden ent³n pan e zoom para ver diferentes ¡reas da p¡xina. Por exemplo, se unha pantalla m³bil ten un ancho de 640px, as p¡xinas poden ser prestadas cunha visualizaci³n virtual de 980px e, a continuaci³n, reducirase para que se axuste ao espazo de 640px.

Isto faise porque moitas p¡xinas non son optimizadas por m³biles e rompen (ou polo menos parecen malas) cando se rendeu nun pequeno ancho de visualizaci³n. Este Viewport Virtual unha forma de facer que os sitios non optimizados por m³biles en xeral estean mellor en dispositivos de pantalla estreitos.

Introduza Viewport Meta Tag

Este artigo explica o concepto da visualizaci³n: o que , o seu impacto en termos de CSS, SVG e dispositivos m³biles e diferencia entre a visualizaci³n visual ea vista de dese±o.

¿Que un punto de vista?

 • en monitores m¡is grandes onde as aplicaci³ns non est¡n necesariamente a pantalla completa, a visualizaci³n o tama±o da xanela do navegador.
 • Na maior­a dos dispositivos m³biles e cando o navegador est¡ en modo de pantalla completa, a visualizaci³n a pantalla completa.
 • No modo de pantalla completa, a ViewPort a pantalla do dispositivo, a xanela a xanela do navegador, que pode ser tan grande como a ViewPort ou a menor e o documento o sitio web que pode ser moito m¡is alto ou m¡is longo que a vista de vista.

Un punto de vista representa a ¡rea de computaci³n que se est¡ a ver actualmente. Nos termos do navegador web, xeralmente o mesmo que a xanela do navegador, exclu­ndo a UI, a barra de menº, etc. que a parte do documento que est¡ a ver.

Documentos como este artigo pode ser moi longo. O seu visor todo o que est¡ actualmente visible, notablemente, a secci³n "¿Que unha vista de vista" e quizais algºn dos menº de navegaci³n. O tama±o da VIAXPORP depende do tama±o da pantalla, se o navegador est¡ en modo de pantalla completa ou non, e se o usuario zoom ou non. O contido f³ra da vista de visualizaci³n, como a secci³n Vexa tamn neste documento, probable que non ser visible na pantalla ata que se despraza.

Os tama±os de visualizaci³n son mutables

Hai dous modelos prevalentes de establecer un sitio web, o dese±o de ancho completo eo dese±o de caixa fixa. Este artigo discute os pros e contras de cada tipo de dese±o. Calquera pode ser usado para facer un dese±o de sitios web exitoso, sempre que mante±a a usabilidade en mente.

O dese±o de ancho completo est¡ facendo popular novo co uso de mellores gr¡ficos de calidade, gr¡ficos de v­deo e porque hai novas tcnicas para que o teu sitio responda ao tama±o do dispositivo que o est¡ a ver ou ao tama±o da xanela do seu navegador.

Dese±o web de ancho completo

O dese±o de ancho completo ocupa todo o espazo na p¡xina e normalmente que se redimenta para adaptarse ao tama±o da pantalla que o visor est¡ a ver. En vez de facer o dese±o cunha grella baseada en p­xeles definidos, a grella est¡ agora dese±ada en funci³n das proporci³ns ou porcentaxes do ancho da pantalla.

As ca­das con esquemas de ancho completo son que non permiten facilmente un dese±o m¡is estruturado e usan moito m¡is espazo branco que o dese±o da caixa. Os dese±os de ancho completo ºsanse normalmente para sitios web de contido m­nimo e onde as imaxes son m¡is importantes que o texto.

ATENCIÓN REQUERIDA CLOUDFLARE.

Non importa o seu fondo, sempre pode comezar unha carreira na industria de tecnoloxía. Ser un cambiador de carreira non é fácil. Aprende o máximo que poida e practica todos os días.

ATENCIÓN REQUERIDA CLOUDFLARE.
Usamos cookies
Usamos cookies para garantir que che damos a mellor experiencia no noso sitio web. Ao usar o sitio web de acordo co uso de cookies.
Permitir cookies